Gwefan newydd Ebrill 2020

Danfon a Dychweliadau

Dyma sut rydyn ni wedi strwythuro ein taliadau cyflenwi, sy'n berthnasol o Ebrill 1af 2020.

Gwerth archeb hyd at £ 20 - tâl dosbarthu £ 5.

Gwerth archeb £ 20 neu fwy - CYFLWYNO AM DDIM

Dosbarthu o fewn 3 i 5 diwrnod gwaith ar ôl anfon archeb

Returns - Dychweliadau

Archwiliwch eich danfoniad yn syth ar ôl eu derbyn ac os yw'r nwyddau wedi'u difrodi neu'n anghywir, rhowch wybod i ni yn ysgrifenedig cyn gynted â phosibl.
You can write to: Bwydydd Madryn Foods, 3 Tŷ Connaught, Riverside Business Park, Ffordd Benarth, Conwy. LL32 8UB.
Rhif ffôn 01758 701380
neu e-bostiwch blas@madryn.co.uk

Byddai unrhyw dystiolaeth weledol yn cael ei gwerthfawrogi pe bai iawndal yn annhebygol, fel y gallwn ddeall yn well sut y gallai fod wedi digwydd, ac felly lleihau'r siawns y bydd yn digwydd eto.