Gwefan newydd Ebrill 2020

Gwasnaeth Cymraeg

- Rydym yn gweithio ar ddarparu llwyfan Cymraeg yn ogystal ag un Saesneg ar gyfer Blasus.Cymru   Noder bod botwm ar waelod y wefan i drosi iaith, fydd yn y pen draw yn gweithio'n llawn.

- Rydym yn croesawu ymholiadau/sgrysiau yn y Gymraeg pob amser.  Mae pawb sy'n gweithio gyda ni yn Blasus.Cymru yn gallu siarad Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg.  Rydym yn ffodus iawn o allu gwneud hyn.