Gwefan newydd Ebrill 2020

Welsh BBQ Bundle - Bwndal Barbeciw Cymreig - Mai 23ain, 2020

"Ahl freh skoh" dining at home will be as popular as ever this year we reckon.  It's one of life's little delights that we can continue to enjoy if we are fortunate enough to be safe and well, and have space outside to do so.

Blasus.Cymru offers a bespoke "Welsh BBQ Bundle" to help you make the most of the eating outside moments coming ahead in the next few months.  CLICK on the below:

https://blasus.cymru/products/bbq-bundle

The special bundle includes a number of Welsh products that will help put the finishing touches to a home barbecue experience. And all for £22.50, delivered to any part of the UK.

https://blasus.cymru/products/bbq-bundle


We know of many of you who have been so kind to send a Blasus.Cymru bundle as a gift to a friend or family.  Do let us know when ordering if you'd like us to include a special mesage with a bundle.  It's a little extra service we can offer for no extra charge. 

PS - Pure honey from Pen Llŷn now available at Blasus.Cymru

:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

Bydd bwyta "Ahl freh skoh" o gartref mor boblogaidd ag erioed eleni siwr o fod. Mae'n un o bleserau bach bywyd y gallwn barhau i'w fwynhau os ydym yn ddigon ffodus i fod yn ddiogel ac yn iach, a chael gofod y tu allan i wneud hynny.

Mae Blasus.Cymru yn cynnig "Bwndel Barbeciw Cymreig" personol i'ch helpu chi i wneud y mwyaf o'r amser bwyta yn yr awyr agored sydd o'n blaenau yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf. CLICIWCH ar yr isod:


https://blasus.cymru/cy/products/bbq-bundle

Mae'r "Bwndel Barbeciw Cymreig" arbennig yn cynnwys nifer o gynnyrch o Gymru fydd yn helpu i ychwanegu at y profiad barbeciw cartref. A'r cyfan am £22.50, wedi'i ddanfon i unrhyw ran o'r DU.

https://blasus.cymru/cy/products/bbq-bundle

Rydyn ni'n gwybod am lawer ohonoch chi sydd wedi bod mor garedig ag anfon bwndel Blasus.Cymru fel anrheg i ffrind neu deulu. Rhowch wybod i ni wrth archebu os hoffech i ni gynnwys neges arbennig gyda bwndel. Mae'n rywbeth bach ychwanegol y gallwn ei gynnig am ddim.

Geraint, James ac Heulwen

ON - Mêl pur o Ben Llŷ
n nawr ar werth ar Blasus.Cymru