We've moved! Please visit jonesogymru.co.uk

About Us

Launched in April 2020, in response to the Covid19 Crisis, Flavour.Wales aims to address a need for an online shop specialising in high quality Welsh food and drink. 

Starting with a relatively limited range, we aim to develop the choice gradually.  We will be steered by 3 main principles we consider to be important:

 - Welsh made or made with primary Welsh ingredients to maximise economic benefits for Wales.

 - High quality to ensure you enjoy the products.

 - Producers that clearly do their fair share for their community and the environment.

Diolch for choosing to shop with Flavour.Wales and if you wish to be updated on progress, feel free to subscribe to our e-newsletter by submitting your e-mail address in the box at the bottom of the homepage.

Geraint Hughes, James Hughes ac Heulwen Williams

---------

Lansiwyd Blasus.Cymru ym mis Ebrill 2020, mewn ymateb i Argyfwng Covid19. Nod Blasus.Cymru yw mynd i'r afael â'r angen am siop ar-lein sy'n arbenigo mewn bwyd a diod o Gymru o ansawdd uchel.

Gan ddechrau gydag ystod gymharol gyfyngedig, ein nod yw datblygu'r dewis yn raddol. Byddwn yn cael ein llywio gan 3 phrif egwyddor yr ydym yn eu hystyried yn bwysig:

  - Cynnyrch Cymreig neu cynnyrch wedi'i gwneud â chynhwysion Cymreig er mwyn sicrhau'r buddion economaidd mwyaf posibl i economi Cymru.

  - Ansawdd uchel i sicrhau eich bod chi'n mwynhau'r cynhyrchion.

  - Cynhyrchwyr sy'n amlwg yn gwneud eu cyfran deg dros eu cymuned a'r amgylchedd.

Diolch am ddewis siopa gyda Blasus.Cymru ac os ydych chi am gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd, mae croeso i chi danysgrifio i'n e-gylchlythyr trwy gyflwyno'ch cyfeiriad e-bost yn y blwch ar waelod yr hafan.

Geraint Hughes, James Hughes ac Heulwen Williams