We've moved! Please visit jonesogymru.co.uk

Gwasnaeth Cymraeg - Welsh service

- Rydym yn gweithio ar ddarparu llwyfan Cymraeg yn ogystal ag un Saesneg ar gyfer Blasus.Cymru   Noder bod botwm ar waelod y wefan i drosi iaith, fydd yn y pen draw yn gweithio'n llawn.

- Rydym yn croesawu ymholiadau/sgrysiau yn y Gymraeg pob amser.  Mae pawb sy'n gweithio gyda ni yn Blasus.Cymru yn gallu siarad Cymraeg neu yn dysgu Cymraeg.  Rydym yn ffodus iawn o allu gwneud hyn.

- We are working on creating a Welsh language platform for Flavour.Wales   Note the small drop-down menu at the bottom that allows you to flip from one language to another, and will be fully functioning over coming weeks. 

- We always welcome enquiries/conversations in Welsh.  Everybody who work with us at Flavour.Wales speaks Welsh or are learning.  We are so lucky to be able to do so.