Gwefan newydd Ebrill 2020

Send someone special a treat - Gyrru pecyn i godi calon rhywun arbennig

Many of you have used our new simple website to send a gift to someone you want to cheer-up in the middle of this current lockdown.  People and communities are showing great kindness at the moment, which is great to experience.  

Through Flavour.Wales, you can spend as little as £20 worth on Welsh speciality brands and get a free delivery for a family or friend who you know will enjoy the experience.  Delivery is made within 3 working days.

We also need to say "diolch yn fawr iawn" to all the support shown towards our new venture.  It has already surpassed our expectations. 

 

CYMRAEG

Rydyn ni wedi gweld patrwm yn barod - mae llawer yn defnyddio ein gwefan syml newydd i anfon anrheg at rywun maen nhw am godi ei g/chalon yng nghanol y rheolau llym sy'n bodoli ar y funud.  Mae pobl a chymunedau yn dangos caredigrwydd mawr ar hyn o bryd, sy'n werth ei weld.

Trwy Blasus.Cymru, gallwch anfon cyn lleied â gwerth £20 o fwyd arbenigol Cymreig i gael danfon AM DDIM at deulu neu ffrind y gwyddoch fydd yn mwynhau'r profiad. Rydym yn anelu i ddanfon o fewn 3 diwrnod gwaith.

Mae angen i ni hefyd ddweud "diolch o galon" am yr holl gefnogaeth a fynegwyd tuag at ein menter newydd. Mae eisoes wedi rhagori ar ein disgwyliadau.