Gwefan newydd Ebrill 2020

Pecyn Sul y Tadau - Father's Day Bundle - Mehefin 6ed, 2020

A short message this week to highlight our "Father's Day Bundle"  - created in respone to your queries for a dedicated bundle for Fathers.

https://blasus.cymru/products/fathers-day-package-11-items

It's now up and running, and for £24 it includes delivery and the option for a personal hand-written note/message to be included.

https://blasus.cymru/products/fathers-day-package-11-items

Please order by end of June 16th, to make sure we can pack and dispatch for it to arrive latest Friday 19th. 

Thank you for your support, we are expecting our 250th order to come through by end of today.  The response has been beyond our expectations and we look forward to nurturing and developing Blasus.Cymru with you.

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

PS - We're now confident that we have got rid of all plastic in our outer packaging when we prepare orders.  We have ditched the bubble wrap for paper scrunch, and sourced paper based tape.  It all helps.

https://blasus.cymru/products/fathers-day-package-11-items


:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

Neges fer yr wythnos hon i dynnu sylw at ein "Bwndel Sul y Tadau" - a grëwyd mewn ymateb i'ch ymholiadau am fwndel pwrpasol ar gyfer Tadau.
https://blasus.cymru/products/fathers-day-package-11-items

Am £24 mae'r Bwndel yn cynnwys danfon a'r dewis i gynnwys nodyn/neges personol a ysgrifennir gyda llaw.

https://blasus.cymru/products/fathers-day-package-11-items

Archebwch erbyn diwedd Mehefin 16eg, i sicrhau ein bod yn gallu pacio ac anfon iddo gyrraedd ar yr hwyraf dydd Gwener 19eg.

Diolch am eich cefnogaeth, rydym yn disgwyl ein 250fed archeb i ddod drwadd erbyn diwedd heddiw. Mae'r ymateb wedi bod y tu hwnt i'n disgwyliadau ac edrychwn ymlaen at feithrin a datblygu Blasus.Cymru gyda chi.

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

PS - Rydyn ni nawr yn hyderus ein bod ni wedi cael gwared ar yr holl blastig yn ein deunydd pacio allanol wrth baratoi archebion. Rydym wedi cael gwared o blastig lapio swigod drwy ddefnyddio llenwad papur, ac byddwn yn defnyddio tâp papur o hyn ymlaen. Mae'r cyfan yn helpu.

https://blasus.cymru/products/fathers-day-package-11-items