Gwefan newydd Ebrill 2020

New features and products - Cynnyrch ac nodweddion newydd

How many of these new features/products were you aware of?

1. We now offer 8 themed packages including 'Six Nations Rugby' and Mother's Day.  
https://blasus.cymru/collections/packages

2. We now offer the "build your own" hamper with a range of attractive wicker baskets.
https://blasus.cymru/collections/hampers

3. We now sell Patchwork Paté.
https://blasus.cymru/collections/chutney

4. By using discount code BC1040 you can now get 10% off orders worth £40 or more.  (And yes, we have made this permanent following this month's successful trial.)
https://blasus.cymru/

5. Our packaging is plastic free with the wood shavings we use grown in Wales and ideal for composting.

And with tomorrow being a very special day in Wales, let us wish you a happy and peaceful Dydd Nawddsant Dewi.

"Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd."

Cofion

Geraint, James, Heulwen a Carys.


:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

Faint o'r nodweddion / cynhyrchion newydd hyn oeddech chi'n ymwybodol ohonynt?

1. Rydym nawr yn cynnig 8 pecyn gwahanol o dan amrywiol themâu gan gynnwys 'Rygbi'r Chwe Gwlad' a Sul y Mamau.

https://blasus.cymru/collections/packages


2. Rydyn ni nawr yn cynnig y gwasanaeth "adeiladu hamper eich hun" gydag ystod o fasgedi gwiail deniadol.
https://blasus.cymru/collections/hampers

3. Rydym nawr yn gwerthu Patchwork Paté.
https://blasus.cymru/collections/chutney

4. Trwy ddefnyddio cod disgownt BC1040 gallwch nawr gael 10% oddi ar archebion gwerth £40 neu fwy. (Ac do, rydyn ni wedi gwneud hyn yn barhaol yn dilyn treial llwyddiannus y mis hwn.)
https://blasus.cymru/

5. Mae ein deunydd pacio yn rhydd o blastig gyda'r naddion pren rydyn ni'n eu defnyddio wedi'i dyfu yng Nghymru ac yn ddelfrydol ar gyfer compostio.

A chydag yfory yn ddiwrnod arbennig iawn yng Nghymru, gadewch inni ddymuno Dydd Nawddsant Dewi hapus ac heddychlon i chi.


"Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd."


Cofion

Geraint, James, Heulwen a Carys