Gwefan newydd Ebrill 2020

It's personal - Dod a'r personol yn ôl i'r digidol

The face of retailing is changing at speeds never seen before.  We don't think all the changes we're seeing are positive though.  

We are concerned that the experience of supplying you with some of the best Welsh produce available isn't what it should be.  So, we've decided to introduce a brand new innovative service. 

Introducing the 'Blasus.Cymru' personal shopper service.  With your permission only, we will get in touch over the phone every 1, 3 or 6 months (up to you) to have a chat about what's going on... and probably a bit about the weather.  It's entirely an opt-in service, which you need to tell us you'd like.

We think it's one small way of bringing back the personal to online.

Call us if you'd like to set-up a regular conversation, or just call Carys or Heulwen in the office every now and again.  We think a "chat" or a "sgwrs" should be complimentary when doing a bit of shopping.

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

PS - Blasus.Cymru has a new home.  We have taken on a small warehouse unit in Pwllheli, literally a few yards from the beach.  And yes, we can offer a pick-up service from our warehouse - just get in touch to organise.


:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)
Mae manwerthu yn newid ar gyflymder na welwyd erioed o'r blaen. Nid ydym serch hynny yn credu bod yr holl newidiadau a welwn yn gadarnhaol.

Rydym yn pryderu nad yw'r profiad o gyflenwi rhai o'r bwydydd Cymreig gorau i chi yr hyn y dylai fod.  Felly, rydyn ni wedi penderfynu cyflwyno gwasanaeth arloesol newydd sbon.

Hoffem gyflwyno gwasanaeth siopio personol 'Blasus.Cymru'. Gyda'ch caniatâd, byddwn yn gallu cysylltu dros y ffôn bob 1, 3 neu 6 mis (i fyny i chi) i gael sgwrs am yr hyn sy'n digwydd ... ac ychydig am y tywydd mwy na thebyg.  Mae'n wasanaeth optio i mewn yn llwyr, ac mae angen i chi ddweud wrthym os yr hoffech ei dderbyn.

Rydyn ni'n credu ei fod yn un ffordd fach o ddod a'r personol yn ôl i'r digidol.

Ffoniwch ni os hoffech chi sefydlu sgwrs reolaidd, neu mae croeso i chi ffonio Carys neu Heulwen yn y swyddfa bob hyn a hyn, heb sefydlu unrhyw batrwm arbennig. Rydyn ni'n credu y dylai "sgwrs" neu "glonc" fod yn ran o'r profiad siopio.

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

ON - Mae gan Blasus.Cymru gartref newydd. Rydym wedi symud i warws bychan ym Mhwllheli,sy'n lythrennol ychydig lathenni o'r traeth. A gallwn nawr gynnig gwasanaeth codi o'n warws - cysylltwch â ni i drefnu.