We've moved! Please visit jonesogymru.co.uk

Popcorn Jones!

Jones Popcorn is now on sale at Blasus.Cymru  CLICK on the link below to view the 2 flavours that the Jones team have developed using some of the finest Welsh ingredients.

https://blasus.cymru/collections/crisps

Blasus.Cymru was again the first online retailer to have these available, helping you keep up to speed with the latest Welsh food products.

Jones has also launched 3 other unique snack products in the last 2 months:
i) Slice of Bara Brith - under the memorable slogan "Bara Brith i bawb o bobl y Byd!"
ii) Twin pack of Welsh Cakes, baked in Llanllechid in Dyffryn Ogwen.
iii) A milk chocolate bar made in Bala, wa.

https://blasus.cymru/collections/bakery

We're really pleased to see a truly Welsh brand venturing and pioneering in the snack market.  A market that is dominated by multi-nationals.

Making quality Wlesh food brands conveniently available for you is what Blasus.Cymru is all about.  We know that there's a demand for Welsh produce, and we want to play our small part in making it easier for you to enjoy them.

https://blasus.cymru/collections/crisps

With 'Diwrnod Santes Dwynwen' coming up on January 25th, and Valentine's Day  on February 14th, we hope you, like us, will continue your love affair with quality Welsh food for many years to come.


:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)
Mae Jones Popcorn bellach ar werth ar wefan Blasus.Cymru CLICIWCH ar y ddolen isod i weld y 2 flas y mae tîm Jones wedi'u datblygu gan ddefnyddio rhai o'r cynhwysion Cymreig gorau.

https://blasus.cymru/collections/crisps

Unwaith eto, Blasus.Cymru oedd y manwerthwr ar-lein cyntaf i gwerthu'r rhain, gan ddod â'r cynhyrchion bwyd diweddaraf o Gymru i chi.

Mae Jones hefyd wedi lansio 3 cynnyrch byrbryd unigryw arall yn ystod y 2 fis diwethaf:
i) Tafell o Bara Brith - o dan y slogan cofiadwy "Bara Brith i bawb o bobl y Byd!"
ii) Pecyn dwbl o Bicau ar y Maes, wedi'u pobi yn Llanllechid yn Nyffryn Ogwen.  (Cawn drafod enwau eraill am y cacennau yma yn y dyfodol...)
iii) Bar o siocled llaeth wedi'i wneud ym Mala, wa.

https://blasus.cymru/collections/bakery

Rydym yn falch iawn o weld brand gwirioneddol Gymreig yn mentro ac yn arloesi yn y farchnad byrbrydau. Mae'n farchnad sy'n cael ei reoli gan gwmnïau rhyngwladol ar hyn o bryd.

Gwerthu brandiau bwyd Cymreig o ansawdd mewn modd cyfleus i chi yw hanfod Blasus.Cymru. Rydyn ni'n gwybod bod galw am gynnyrch Cymreig, ac rydyn ni am chwarae ein rhan fach i'w gwneud hi'n haws i chi eu mwynhau.

https://blasus.cymru/collections/crisps

Gyda 'Dydd Santes Dwynwen' ar y gorwel ar Ionawr 25ain, a Dydd San Ffolant ar Chwefror 14eg, gobeithiwn y byddwch chi, fel ninnau, yn parhau â'ch carwriaeth gyda bwyd Cymreig blasus am flynyddoedd lawer i ddod.