We've moved! Please visit jonesogymru.co.uk

New Products - Bara Brith a Chacennau Gri - Mai 9fed, 2020

Set at the heart of a bustling Welsh community in Dyffryn Ogwen, Popty Bakery is run by the third generation of the Williams family.  Their award winning Bara Brith (Gold 'Great Taste Award' winner) and Welsh Cakes are now available at Blasus.Cymru

We are very pleased to work with Gwyn, Marian and the team at the bakery, as we know how much they all contribute to community life.  It as important as ever we have active food and drink businesses in our communities.

https://blasus.cymru/products/afternoon-tea

You can purchase the cakes individually, or as part of our new 'Afternoon Tea Bundle.' With lockdown set to last at least another 3 weeks, we know how much people have appreciated getting food gifts delivered. We will keep the low minimum order of £20 for free delivery for as long as we can.

https://blasus.cymru/products/popty-bakery-6-traditional-welsh-cakes

:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

Wedi'i leoli yng nghalon cymuned Gymreig fyrlymus Dyffryn Ogwen, mae Popty Bakery yn cael ei redeg gan y drydedd genhedlaeth o'r teulu Williams. Mae eu Bara Brith (enillydd Aur 'Great Taste Award') a Chacennau Cymreig bellach ar gael ar Blasus.Cymru

Rydym yn falch iawn o weithio gyda Gwyn, Marian a'r tîm yn y becws, gan ein bod ni'n gwybod faint maen nhw i gyd yn ei gyfrannu at fywyd cymunedol eu cymuned.  Mae mor bwysig ag erioed cael busnesau bwyd a diod yn ran o'n cymunedau.

https://blasus.cymru/cy/products/afternoon-tea

Gallwch brynu'r cacennau yn unigol, neu fel rhan o'n 'Bwndel Te Prynhawn' newydd. Gyda'r cyfyngiadau i barhau am o leiaf 3 wythnos arall, rydyn ni'n gwybod faint mae pobl wedi gwerthfawrogi cael anrhegion bwyd yn ddiweddar. Byddwn yn cadw'r isafswm archeb isel o £20 ar gyfer danfon am ddim cyhyd ag y gallwn.


https://blasus.cymru/cy/products/popty-bakery-6-traditional-welsh-cakes

Geraint, James ac Heulwen