We've moved! Please visit jonesogymru.co.uk

Launching - Lawnsio

The way we live through the current Covid19 Crisis should be all about ensuring as few as possible catches the virus.  Secondly, many of us are looking at new ways of working or running our enterprises.  With this in mind, the team at Bwydydd Madryn Cyf have worked on developing Flavour.Wales to allow our consumers to be able to continue purchasing and enjoying our range of products.  We have tried to keep things as simple as possible.  Our long-term plans for Flavour.Wales will depend on how the next few weeks go. Our main messages is that Flavour.Wales sells individual packets, jars and bottles, and delivery is FREE for orders over £20 in value.  Delivery is made within 3 working days.

Tra mai'r flaenoriaeth i ni gyd ar hyn o bryd yw sicrhau bod cyn lleied a phosib yn dioddef yn ystod yr Argyfwng Covid19, bydd nifer ohonom hefyd pan bo'n briodol yn edrych am ffyrdd newydd o weithredu.  Gyda hyn mewn golwg, rydym fel tîm yn Bwydydd Madryn Foods wedi bod yn gweithio ar ddatblygu gwefan Blasus.Cymru i alluogi ein cwsmeriaid i barhau i allu archebu a mwynhau ein cynnyrch.  Rydym wedi trio cadw pethau mor syml a phosib.  Bydd ein cynlluniau hir-dymor ar gyfer Blasus.Cymru yn dibynnu ar sut aiff yr wythnosau nesaf.  Ein prif neges gyda Blasus.Cymru yw bod modd i chi nawr brynu pacedi, jariau a photeli unigol, a danfonir yn rad ac am ddim os archebir dros £20 mewn gwerth.  Danfonir o fewn 3 diwrnod gwaith.