We've moved! Please visit jonesogymru.co.uk

Going crazy for 'Calon Lân' chutneys - Gwirioni ar siytnis 'Calon Lân'

Home made quality  -  Small batches  -  Made in Pwllheli

Blas fel rhai cartref  -  Mesul sypiau bach  -  Wedi'u gwneud ym Mhwllheli

The popularity of chutneys seems to go from strength to strength every year.  We're lucky at Blasus.Cymru to stock the whole Calon Lân
range.

https://blasus.cymru/collections/chutney

From sandwich toppings to a cheese accompaniment, chutneys are versatile, flavoursome and colourful.

Have a look at the choice on our website, and bear in mind that when it comes to making your own hamper, chutneys are one of the most popular items every Christmas.

https://blasus.cymru/collections/chutney

Just to help you out, we've included details on how to build your own hamper at the end of this week's newsletter - see below.

-------

Mae'n ymddangos bod poblogrwydd siytni yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn. Rydyn ni'n lwcus yn Blasus.Cymru i stocio ystod cyfan o siytnis Calon Lân.

https://blasus.cymru/cy/collections/chutney

O fod yn ychwanegiad blasus ar frechdan i gyfeiliant gyda caws, mae siytni yn fwyd amryddawn a blasus sy'n ychwanegu bywyd a lliw i bryd bwyd.

Edrychwch ar y dewis sydd ar gael ar ein gwefan, a chofiwch, o ran gwneud eich hamper eich hun, bod siytni yn un o'r eitemau mwyaf poblogaidd bob Nadolig.

https://blasus.cymru/cy/collections/chutney

I'ch helpu chi, rydyn ni wedi cynnwys manylion ar sut i adeiladu eich hamper eich hun ar ddiwedd cylchlythyr yr wythnos hon.


Cofion

Geraint, James ac Heulwen