We've moved! Please visit jonesogymru.co.uk

Build your own hamper - Gwnewch eich hamper eich hun

You can now "BUILD YOUR OWN HAMPER" on Blasus.Cymru's website.  CLICK on the link below and follow the step-by-step guide: 

https://blasus.cymru/collections/hampers/products/build-your-own-hamper-hamper-packaging

Step 1 - Add the 'Hamper Packaging' to your cart.

Step 2 - Add all the products you want to go into your hamper to your cart.

Step 3 - Checkout.

We'll then create your bespoke hamper and dispatch it to your chosen address.

To make this service possible, we do ask for a maximum of 12 products per hamper, and a specific maximum of 2 Jones Crisps share bags (150g) as they tend to take a lot of space.

Please let us know if you would like to add a short personalised message to your order in the 'Add a note to your order' section in 'Your Cart'.

All of our orders are usually dispatched as soon as they are ready. If you would like us to delay the dispatch of your order, please let us know in the 'Add a note to your order' section in 'Your Cart'.

All hampers £20 or more in value will include free delivery!

Blasus.Cymru

Remember, call us if you'd like to set-up a regular conversation, or just call Carys or Heulwen in the office every now and again.  We think a "chat" or a "sgwrs" should be complimentary when doing a bit of shopping.

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

PS - Blasus.Cymru has a new home.  We have taken on a small warehouse unit in Pwllheli, literally a few yards from the beach.  And yes, we can offer a pick-up service from our warehouse - just get in touch to organise.


:-)  :-)  :-)  :-)  :-)  :-)

Mae modd i chi "ADEILDAU EICH HAMPER EICH HUN" ar wefan Blasus.Cymru - CLICWCH ar y ddolen isod:

Cam1 - Ychwanegwch y deunydd pecynnu hamper yma ('Hamper Packaging') i'ch basged.

Cam 2 - Ewch ymlaen i ychwanegu yr holl gynnyrch yr hoffech ei roi yn yr hamper i'ch basged.

Cam 3 - Ewch ymlaen i'r ddesg dalu.

We'll then create your bespoke hamper and dispatch it to your chosen address.

I wneud y gwasanaeth yma yn bosib, rydym yn gofyn i chi gyfyngu eich dewis i uchafswm o 12 cynnyrch o fewn yr hamper, gyda cyfyngiad arbennig o 2 bag mawr (150g) o greision Jones gan eu bod yn cymryd llawer o le o fewn hamper.

Rhowch wybod i ni os hoffech gynnwys neges fer wedi'i phersonoli i'ch hamper yn yr adran 'Ychwanegu nodyn at eich archeb'/'Add a note to your order' tra yn eich basged.

https://blasus.cymru/collections/hampers/products/build-your-own-hamper-hamper-packaging

Fel rheol, anfonir ein holl archebion cyn gynted ag y byddant yn barod. Os hoffech i ni oedi cyn anfon eich archeb, rhowch wybod i ni drwy gynnwys cyfarwyddiadau arebnnig am bryd i ddanfon yn yr adran 'Ychwanegu nodyn at eich archeb'/'Add a note to your order' yn eich basged.

Bydd pob hamper gwerth £20 neu fwy yn cynnwys DANFON AM DDIM!

Ffoniwch ni os hoffech chi sefydlu sgwrs reolaidd, neu mae croeso i chi ffonio Carys neu Heulwen yn y swyddfa bob hyn a hyn, heb sefydlu unrhyw batrwm arbennig. Rydyn ni'n credu y dylai "sgwrs" neu "glonc" fod yn ran o'r profiad siopio.

Cofion

Geraint, James ac Heulwen

ON - Mae gan Blasus.Cymru gartref newydd. Rydym wedi symud i warws bychan ym Mhwllheli,sy'n lythrennol ychydig lathenni o'r traeth. A gallwn nawr gynnig gwasanaeth codi o'n warws - cysylltwch â ni i drefnu.